HUSNI, Tarmizi et al. ANALISA PENGARUH RADIUS HIDUNG PAHAT TERHADAP NILAI KEKASARAN PADA PEMBUBUTAN BAJA KARBON RENDAH ST-37. TEKNIKA: Jurnal Teknik, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 36-46, july 2019. ISSN 2686-5416. Available at: <http://www.teknika-ftiba.info/teknika/index.php/1234/article/view/102>. Date accessed: 24 sep. 2023. doi: http://dx.doi.org/10.35449/teknika.v6i1.102.