Farlianti, S., & sapta, s. (2019). KAJIAN KUAT LENTUR BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON (fc’= 25 MPa) MENGGUNAKAN PASIR SUNGAI MUSI. TEKNIKA: Jurnal Teknik, 6(1), 79-91. doi:10.35449/teknika.v6i1.106