Farlianti, S., & sapta, s. 2019 Aug 6. KAJIAN KUAT LENTUR BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON (fc’= 25 MPa) MENGGUNAKAN PASIR SUNGAI MUSI. TEKNIKA: Jurnal Teknik. [Online] 6:1