Farlianti, Sari, & sapta sapta. " KAJIAN KUAT LENTUR BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON (fc’= 25 MPa) MENGGUNAKAN PASIR SUNGAI MUSI." TEKNIKA: Jurnal Teknik [Online], 6.1 (2019): 79-91. Web. 21 Feb. 2024