Farlianti, Sari, AND sapta, sapta. " KAJIAN KUAT LENTUR BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON (fc’= 25 MPa) MENGGUNAKAN PASIR SUNGAI MUSI" TEKNIKA: Jurnal Teknik [Online], Volume 6 Number 1 (6 August 2019)